ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่ตำบลโฆษิต เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีประสิทธภาพ  ซึ่งประกอบดัวยหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ดังนี้

1. หมู่ที่ 1 บ้านสะหริ่ง

2. หมู่ที่ 2 บ้านบอฆอ

3. หมู่ที่ 3 บ้านปะลุกา

4. หมู่ที่ 4 บ้านโคกมือบา

5. หมู่ที่ 5 บ้านปลักปลา


JOKER123
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564    อ่าน 75 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**