มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส/มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
     
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส/มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม แผนพับจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2563