รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ส.ค. 64
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564