มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส/มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 10 ส.ค. 2564
ประมวลจริยธรรม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 148 คน] เมื่อ 03 ก.พ. 2563
แผ่นพับแจ้งการพบเห็นการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 141 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 153 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1