การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management )
 
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (2560) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 135 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2560
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2560
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 151 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2560
คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 131 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2560
ระเบียบงานสารบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 132 คน] เมื่อ 12 มิ.ย. 2561
ระเบียบพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 130 คน] เมื่อ 12 มิ.ย. 2561
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 128 คน] เมื่อ 12 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2